Saglik ve Ilk Yardim Egitim Hizmetleri

BeDaVa DeRs Al

Saglik ve Ilk Yardim Egitim Hizmetleri


SAĞLIK VE İLK YARDIM EĞİTİM HİZMETLERİ
 

AMAÇ: Ülkemiz ölümle sonuçlanan kazalar ve yaralanmalarda dünyada en ön sıralarda yer almaktadır. Bu durum ilkyardımın önemini daha da artırmaktadır. İlkyardım uygulamaları hayatı kurtarmak veya yaşama destek vermek için zaman yitirmeden çabuk, bilinçli ve etkin olarak yapılmalıdır. İlkyardım gerektiren durumların ne zaman, nerede ve ne şiddette olacağı ne kadar kişiyi etkileyeceği önceden bilinemez. Kazayla oluşan ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada, % 50 si ilk 30 dakikada olmaktadır. İlk dakikalarda hayat kurtarıcı işlemlerin başlaması son derece önemlidir. Bu nedenle ilkyardımı herkes öğrenmeli, ihtiyaç olduğunda da doğru ve bilinçli olarak uygulayabilmelidir.

Buradan yola çıkarak halkımızın bilinçlenmesine katkıda bulunmak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

-          Tüm kurum ve kuruluşlara ilkyardım bilgilendirme, eğitim ve uygulama seminerleri;

-          Tüm kurum ve kuruluşlara sağlıklı yaşam ve beslenme, hijyen ve enfeksiyonlardan korunma, çalışma hayatı ve güvenli davranış geliştirme seminerleri;

-          Sağlık ve ilkyardım danışmanlık hizmetleri;

-          Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı temel ilkyardım eğitimi vererek;

Bu alanda sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlıkta güvenli davranış kazandırılması, gerektiğinde de ilkyardım uygulamalarını yapabilen, eğitilmiş insan sayısını artırmada katkıda bulunmayı temel ilke olarak benimsemekteyiz.

İLKYARDIM EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

1-Genel İlkyardım Bilgileri
İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
İlkyardımcının ABC' si nedir?

2- Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?
Konu ile ilgili rol-play

3- Temel Yaşam Desteği

Solunum ve kalp durması nedir?
Temel Yaşam Desteği nedir?
Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Uygulamalı eğitim
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
Bebeklerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
4- Kanamalarda İlkyardım

Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?  

İç ve dış kanamalarda ilk yardım

Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
Organ kopmalarında ilk yardım
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?
Konu ile ilgili rol-play

5- Yaralanmalarda İlkyardım

Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır?
Kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalar nelerdir?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Konu ile ilgili rol-play

6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl derecelendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donma belirtileri nelerdir?

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?
Konu ile ilgili rol-play

8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Bayılmalarda ilk yardım
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (Epilepsi) nedir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Konu ile ilgili rol-play
 
9- Zehirlenmelerde İlkyardım

Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum sistemi ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalı?
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Konu ile ilgili rol-play
Zehirlenmelerde başvurulacak danışma hattı


10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır

12- Boğulmalarda İlkyardım

Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) nasıl olmalıdır?
Uygulamalı eğitim

Yaralının sedyeye kaldırılması

Sırtta taşıma, sandalye ile taşıma

Kısa mesafe hızlı taşıma yöntemleri

14– Beslenme Ve Sağlıklı Yaşam Konuları

       Besin Öğeleri , Yeterli Ve Dengeli Beslenme

      Besin Öğelerinin Vücut Çalışmasındaki Etkisi

      Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Vitaminler Ve Minareler

      Vücudun Enerji İhtiyacı

      İşçi Beslenmesi Ve Günlük Beslenme Rehberi

15 – Hijyen Ve Enfeksiyondan Korunma

       Hijyen, Bireysel Hijyen, Çevre Hijyeni

      Temizlik Ve Sağlığın İlişkisi

      Mikro Organizma İnsanda Ne Gibi Zararlara Neden Olur

      Mikro Organizmaların İnsana Bulaşma Yolları

      Hijyenle Birçok Hastalık Önleme Ve İş Verimini Artırma

16 – Çalışma Hayatı Ve Davranış Geliştirme

       Çalışanda Güvenli Davranış Geliştirme

      Davranış Özellikleri

      Çalışma Hayatı Ve İletişim

      Kendini Geliştirme Ve Verimliliği Artırma

© Her Hakkı Saklıdır. Alıntı Yapılmadan Paylaşmak Yasaktır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol