Is Sagligi ve Guvenligi Egitim Hizmetleri

BeDaVa DeRs Al

Is Sagligi ve Guvenligi Egitim HizmetleriA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

AMAÇ
İşletme çalışanlarına genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, iş başında kaza yapmadan daha güvenli çalışmaları için bilinçlendirmek. İş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde çalışanların bilgi düzeylerini artırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmak.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- İSG mevzuatı ve yasal bilgiler

- Çalışanların sorumlulukları

- Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları

- Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

- Güvensiz hareketler ve şartlar

- Uyarı ikazları ve İşaretler

- Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarının Maliyetleri

- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

- Meslek hastalıkları

- Kişisel Koruyucu donanımları kullanmanın önemi

- Yanmanın temel prensipleri

- Temizlik ve Düzenin Önemi

- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak


İÇERİK

 

1.  Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

-Yasal Zorunluluklar

-İşverenin sorumlulukları

-Çalışanların sorumlulukları

-Çalışanların Eğitimi

-Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi

-Risk Değerlendirme

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Oluşumu ve Çalışma Şekli

-Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

2.  İş Güvenliği tanımı

-İş kazası tanımı

-Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

-Güvensiz hareketler ve şartlar

-Meslek Hastalıkları

3.  Kişisel Koruyucu donanımlar

Baret,Gözlük,Yüz Siperi,Maske,Emniyet Kemeri,İş Ayakkabısı.

4.   Uyarı ikazları ve işaretler

5.   Yanma olayı ve yangın

-Yanma ve Yangının Tanımlanması,

-Yangın Söndürme Cihazları

6.   Temizlik ve Düzen

7.   Kaza istatistikleri

8.   İş kazası raporu

9.   İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak

10. İş Kazası Örnekleri ve Alınacak Dersler

B - ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI:

 

AMAÇ
İş kanunu ve yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde çalışanlarımıza getirilen yasal hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmek. İş Güvenliği kültürünün tabana yayılmasında hız kazanmak, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayacak en önemli faktör olarak çalışanlarımızı bilinçlendirmek.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- 4857 sayılı iş kanununun getirdiği yenlikler

- İSG mevzuatı ve yasal bilgiler

- Çalışanların sorumlulukları

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymanın önemi

- Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

- Güvensiz hareketler ve şartlar

 

İÇERİK

1.  Yasal Mevzuat ve Yönetmelik Bilgileri

-4857 sayılı iş kanunun getirdiği yenilikler ve İSG anlayışı

2.  Sorumluluklar

İşverenin sorumlulukları,çalışanların sorumlulukları

3.  Eğitim

-Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

-Yıllık eğitim planı hazırlanması

-Eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirme

4.  Sağlık Güvenlik İşçi temsilcisi seçimi

-Çalışanların İş Güvenliği Kuruluna katkı sağlaması

-Ekip çalışmalarına aktif katılım

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

-Oluşumu ve Çalışma Şekli,Görev ve yetkileri

-İSG Kurul kararlarına uymanın önemi

6.  İş Güvenliği tanımı

-İş kazası tanımı,Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

-Güvensiz hareketler ve şartlar

7.  Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

 

C - KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ KULLANMANIN ÖNEMİ:

 

AMAÇ
İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin özellikleri, temini ve kullanımı konusunda çalışmalarımızı bilinçlendirmek. Koruyucu donanımları kullanmanın sağlığımızı korumadaki  önemine dikkat çekmek.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- Kişisel Koruyucu Donanımların işyerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik

- Kişisel Koruyucu Malzemeler

- Çalışanların sorumlulukları

- KKD'leri kullanmanın önemi

- CE standartlı KKD kullanmanın önemi

- Kişisel Koruyucu Donanım kullanmama sonucunda meydana gelen iş kazası örnekleri

 

İÇERİK

1.  Yönetmelik Bilgileri

2.  Sorumluluklar

-İşverenin sorumlulukları

-Çalışanların sorumlulukları

3.  Kişisel Koruyucu Malzemeler

-Kişisel Koruyucu donanım malzemeleri

-Kişisel koruyucu donanım sayılmayan malzemeler

4.  Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi

5. KKD Kullanım Kuralları

6.  Operasyon ve süreçlere göre kullanılacak KKD'lerin belirlenmesi

-KKD kullanımına ilişkin risk belirleme formu ,Operasyon ve süreçlere göre kullanılacak KKD formu hazırlamak

7.  CE standartlı KKD kullanmanın önemi

8. iş kazası örnekleri

 

D - İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ:

AMAÇ
İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin özellikleri, temini ve kullanımı konusunda çalışmalarımızı bilinçlendirmek. Koruyucu donanımları kullanmanın sağlığımızı korumadaki  önemine dikkat çekmek.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

-İş kazası

-Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

-Güvensiz hareketler ve şartlar

-İş kazalarının maliyetleri

-Meslek Hastalıkları

 

İÇERİK

1. Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

2. İş Güvenliği tanımı

3. İş kazası tanımı

4. Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

5. Güvensiz hareketler ve şartlar

6. İş kazalarının maliyetleri

7. Meslek hastalığının tanımı

8. Meslek Hastalıkları

9. Kaza istatistikleri

10. iş kazası örnekleri

 

E - İŞYERİNDE GÜVENLİ ORTAM VE SİSTEMLERİ KURMAK:

 

AMAÇ
işyerlerinde mevcut güvensiz şartların iş kazalarının oluşumunda ağırlıklı yer tutmasına dikkat çekmek. Güvenli ve sağlıklı işyerlerinin tesis edilmesinde alınması gereken önlemlere dikkat çekmek.   

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

-Dünyada ve ülkemizde meydana gelen iş kazası istatistikleri

-Güvensiz hareketler ve şartların yol açtığı olumsuzluklar

-Güvenli işyerleri kurulmasında yapılması gerekenler

 

İÇERİK

 

1. Dünyada ve ülkemizdeki  iş kazası istatistikleri

2. İş kazası tanımı

4. Kaza oluş sebepleri (Kaza zinciri)

5. Güvensiz hareketler ve şartlar

6. Genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

7. İş Güvenliği Sistemleri kurmak

- İSG Kurulu oluşturmak

- Risk analizleri planlamak ve uygulamak

- Çalışanların eğitimi

8. Çalışanların İSG faaliyetlerine katılımı

9. Kayıt tutmak

10. iş kazası örnekleri

 

F - RİSK DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

 

AMAÇ
Risk değerlendirme metodlarının öğrenilerek işyerinin risk haritasını çıkarabilme sürecinde,  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- Yeni İSG mevzuatında risk değerlendirmenin yeri

- Tehlike ve risk kavramları

- Risk analiz metodları

- Tehlike kaynakları ve tehlikeli durumların tespiti ve  çözüm önerilerini öğrenecekler

 

İÇERİK

1. İSG mevuzatı ve risk değerlendirmenin yeri

2. Tanımlar

- Tehlike,- Risk,- Kabul edilebilir risk,- Kabul edilemez risk

3. Risk değerlendirme ve zamanla ilişkisi

4. Risk değerlendirme metodları

5. Risk değerlendirme adımları

- Tehlikelerin belirlenmesi

- Riskin derecelendirilmesi

- Önleme faaliyetlerin planlanması

- Uygulama , Gözden geçirme

6. Risk kontrolü

7. Uygulama örnekleri

8. iş kazası örnekleri

 

G - ERGONOMİK RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

 

AMAÇ
İşyerlerimizde ergonomik olmayan çalışma uygulamaları sebebiyle oluşan bel;;;;; sırt ve eklem rahatsızlıkları gibi meslek hastalıklarından çalışanlarımızı korumak. Bu amaçla "Ergonımik Risk değerlendirme metodları"nın öğrenilerek,  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kaldırmaya yönelik tehlike yaratan uygulamaların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi.

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- Ergonomik risk analiz metodlarını öğrenerek

- Kaldırmaya yönelik ergonomik olmayan operasyonlar ve çalışma şekillerini tespit ederek ve çözüm önerilerini sunmayı öğrenecekler ve bu eğitim sonrası işletmelerinin kapsamlı olarak tüm operayon ve uygulamalarının ergonomik risk analizini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

 

 

İÇERİK

 

1. İSG mevuzatı ve risk değerlendirmenin yeri

2. Tanımlar

- Tehlike, Risk, Kabul edilebilir risk, Kabul edilemez risk

3. Risk değerlendirme ve zamanla ilişkisi

4. Ergonomik Risk değerlendirme metodu

5. Risk değerlendirme adımları

- Riskin derecelendirilmesi

- Önleme faaliyetlerin planlanması

 

H – İŞ PSİKOLOJİSİ VE İŞ STRESİ

G – AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK İŞARETİ (CE İŞARETİ VE UYGULAMALARI)

 İ – TS 18001 VE TS 18002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

© Her Hakkı Saklıdır. Alıntı Yapılmadan Paylaşmak Yasaktır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol