Is Sagligi ve Guvenligi Danismanligi

BeDaVa DeRs Al

Is Sagligi ve Guvenligi Danismanligi


A – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1.   İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı,
2.   İşyeri Ön Durum Tespitinin Yapılması,
3.   Bakım, Ölçüm ve Sağlık Takip Planlarının Oluşturulması,
4.   Risk Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması,
5.  İşyeri İçin Gerekli Olan Yasal İzinlerin Alınması Aşamasında Teknik Destek Sağlamak,  
6.   Yasal Olarak Yapılacak Yazışma Formatlarının Hazırlanması,
7.   Personel Ve Alt İşveren (Taşeron) İSG Sözleşmelerinin Hazırlanması,
8.   Sağlık Ve Güvenlik Planlarının Hazırlanması,
9.   Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması,
10. İşyeri Güvenlik Ve Sağlık İşaretlerinin Belirlenmesi,
11. Çalışanların Görevlerine Göre Kişisel Koruyucu Standartlarının Oluşturulması,
12. Çalışanların Görevlerine Göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
13. İşçilere Ve Yöneticilere İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi,
14. İSG Kurul Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi,
15. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimlerine Tesislerin Hazırlanması,
16. Kaza - Olay Analizi Ve Raporlama Sistemlerinin Kurulması Ve Takibi,
17. İSG Performans Ölçüm Yöntemlerinin Belirlenmesi,
18. İstatistiklerin Oluşturulması Ve Raporlanması,

 B - İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uzman bir firma olarak ayrıcalıklarımızdan biri de İş Hukuku alanında E. Çalışma Bakanlığı Müfettişlerimiz ile verdiğimiz Danışmanlık hizmetlerimizdir.

           İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kanuni zorunluluğunun dayanağı olan mevzuatımız 4857 Sayılı İş Kanunudur. İş Kanununun 77. maddesinden 89. maddesine kadarki bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının ana çerçevesini oluşturmaktadır.

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIK KAPSAMI

İş Hukuku Danışmanlık hizmetlerimizden bazıları şunlardır;
İşyerinin SSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince gerçekleştirilecek olan denetimlere karşı sürekli hazır hale getirilmesi,
           Tutanak ve Raporlamalarının incelenmesi ve teknik yönlendirme,
İşyerlerinde işin yürütümü sırasında meydana gelebilecek sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak,
           İş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelme nedenlerinin incelenmesi ve hukuki problemlerin çözülmesinde teknik destek,
           İş kazası ve meslek hastalığı konularında doğru raporlama sistemlerinin oluşturulması ve zamanında bildirim esasları,
           İşçi – İşveren arasında meydana gelebilecek sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak,
           Geçici ve sürekli iş sözleşmelerinin hazırlanması,
           İş Kanunu ve SSK Kanunu’nun yanında Türk Ceza Hukuku, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların da değerlendirilerek işletmeye rota çizilmesi konusunda sınırsız danışmanlık,

> Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli olan konulardan biri objektifliği yakalamaktır. Risk Değerlendirmesinde de objektifliği sağlamak amacıyla, sadece Uzmanlarımız tarafından yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmayacak, çeşitli kademelerdeki çalışanlarınız risk değerlendirmesi hakkında bilgilendirilerek, iş güvenliği konularında aktif katılımları sağlanacaktır.

 C - TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş sağlığı ve güvenliği Mevzuatı;İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İşletme ve işyerlerinde var olan,yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, İşçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; 

 işletme ve işyerlerinde,
           • Mesleki risklerin önlenmesi,
           • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması,
           • işletme ve işyerlerinde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için;

           Üretim süreci içerisinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri tespit etmek ve bu tehlikelerin oluşturacağı Risklere karşı metod geliştirilmesi sağlanacaktır.

  D - KAZA / OLAY İNCELEMELERİ

Kaza / Olay İncelemelerinde amacımız ölümle veya yaralanma ile sonuçlanan kazaların, hasarlı veya hasarsız olayların meydana gelme nedenlerinin incelenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için düzeltici veya önleyici faaliyetlerin alınmasıdır.

  KAZALARIN  ÖNLENEBİLMESİ İÇİN
           İş Kazası Soruşturması Yapılması,
           Kaza olay inceleme ekiplerinin organizasyonunun sağlanması
           Kaza olay inceleme ekiplerine teknik destek sağlanması, Kazaların kayıtlarının tutulması, derleme ve değerlendirilmesi,
           Kaza tutanakları üzerinden öneri ve tavsiyeleri üst yönetime sunulması,

E - İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları Danışmanlık Programlarımız;

         - İş tanımları ve yetkinlik belirleme süreçlerini gerçekleştirme
         - İşe Alım Sürecini Yönetme ve Yapılanmış Mülakat Becerileri Kazandırma
         - Performans Değerlendirme Süreçlerini Tasarlama ve Uygulama
         - Kariyer Planlaması ve bu kapsamda Geliştirme ve Yedekleme Projeleri Üretme ve Yürütme
         - Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planı Yapma, Eğitim Sonuçlarını İzleme

F – İŞ PSİKOLOJİSİ VE İŞ STRESİ

G – KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

H – AVRUPA BİRLİĞİ UYGUNLUK İŞARETİ (CE İŞARETİ VE UYGULAMALARI)

  İ – TS 18001 VE TS 18002 İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

© Her Hakkı Saklıdır. Alıntı Yapılmadan Paylaşmak Yasaktır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol